Waardering van opstal/erfpacht

In de marge vindt u de link onze nieuwe online Spartax-waardering inzake opstal en erfpacht (voor nieuw op te starten opstal - en erfpachtrechten). U kan er terecht voor een gratis demo of voor een berekening met een volledig verslag.

Opstal en erfpacht zijn weliswaar behoorlijk wat technischer dan het klassieke vruchtgebruik. Wie een klankbord zoekt, weet ons steeds te vinden!Waardering opstal/erfpacht

In een volgende fase wordt ook een Spartax-berekening gemaakt voor opstal - en erfpachtcontracten die uitdoven, die worden stopgezet of die eindigen omwille van een verkoop van de volle eigendom aan een derde. Ook hier kan u vanzelfsprekend reeds voor bij ons terecht, zij het dat het nog even wachten is op onze online-berekening.